RailCap på Oslo S og Skøyen

Sammen med Veidekke utfører RailCap bytte av signalkabler på Oslo Sog Skøyen. Veidekke vant konkurransen før nyttår og arbeidet startet i januar 2015. Arbeidet består i å bytte stikk kabler, interne kabler i signaler og gamle kabelskjøter, hvor RailCap bistår med montasjearbeider og funksjonskontroll. Arbeidet er planlagt ferdig ultimo august 2015.