RailCap tar signaljobben på Steinberg

Bilde: Prosjektsjef Gørild M Kristiansen i Jernbaneverket og daglig leder i RailCap Are Sandersen. Foto: Esben Svendsen/Jernbaneverket. Originalartikkel: http://www.bygg.no/article/1235158

Jernbaneverket har inngått avtale med RailCap om utførelse av signalarbeidene på prosjektet Steinberg prøveordning. Avtalen innebærer arbeider på tre steder i nedre Buskerud.

– Nå som vi har fått signert signalentreprisen med RailCap er de store kontraktene endelig på plass, sier prosjektsjef i Infrastruktruprosjekter programområder (IPP), Gørild M. Kristiansen.
– Arbeidene er allerede i gang på Steinberg, og nå ligger ting til rette for at vi kommer i mål som planlagt.

Entreprisen for signalarbeider for Steinberg prøveordning har en verdi på ti millioner kroner, og omfatter arbeid på alle de tre stedene der prosjektet jobber; Hokksund stasjon, Steinberg stasjon og Rødgata planovergang. RailCaps oppgave blir først og fremst å utføre signalarbeider i forbindelse med flere deler av prosjektet, blant annet:

  • Etablering av samtidig innkjør på Hokksund.
  • Ombygging av halvbomanlegg til helbomanlegg på Steinberg.
  • Avvikling av planovergangen i Rødgata i Drammen.

RailCap AS er et ungt selskap, grunnlagt i 2014, men de ansatte har solid jernbaneerfaring. Daglig leder Are Sandersen sier at de gleder seg til å ta fatt på Steinbergjobben.

– Oppdraget er viktig for oss, som ledd i vår etablering innen markedet for signal- og jernbaneteknikk. Det er ikke den første jobben vår, men den er viktig, sier Sandersen.