Referanser

Se vår portefølje over utført arbeide

Ansatte i RailCap AS har medvirket i en rekke prosjekter, og har bred kompetanse og erfaring.

RailCap er innstilt som en av flere leverandører for ”Parallelle rammeavtaler før anleggsentrepriser på Bergensbanen – Øst”. RailCap kan i denne avtalen levere enkle signaltekniske aktiviteter knyttet til anleggsentrepriser Bergensbanen Øst. Avtalen har en varighet på ett år med opsjon for to påfølgende år.

ERTMS Ø. Linje.

Ombygging av Barkåker st.

Ombygging av Halden st.

Ombygging av Drammen stasjon (flytogtilpassing).

Ombygging av Brattøra godsterminal.

Sandnes – Stavanger.

Byggeledelse Halden driftsbanegård.

Byggeledelse Automatisk linjeblokk Hjuksebø – Notodden.

Generisk vedlikehold på flere av Jernbaneverkets strekninger.

BUES 2000 Østfoldbanen.

Bytte av drivmaskiner , Oslotunnelen.

Montering av akseltellere, Oslotunnelen.

Prosjektering (Akseltellere Drammensbanen, ombygging av Halden driftsbanegård, ombygging av Ski st. Drammen – Kobbervik, Vålåsjø og Jensrud st.).

Sluttkontroll F. (forberedende renseverk Østfoldbanen, Ski st., Drammen st. F-ATC Drammensbanen).

Kontakt oss