Site og installation,-manager UHN14

Steinberg Prøveordning
16. september 2015

Site og installation,-manager UHN14

På oppdrag av Thales Norway, har RailCap AS siden mai 2015 hatt ansvaret for Site og installation manager oppgavene i prosjektet Holm-Nykirke (UHN14). Prosjektet omfatter strekningen Galleberg – Skoppum, og inkluderer bla. Ny 12 kilometer lang tunnel med dobbeltspor. I denne tunnellen vil det bli etablert en 4-sporsstasjon med av/påstigning av passasjerer. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2016.

 

Flere bilder